Smord av Gud - tjäna med glädje

Smord av Gud - tjäna med glädje

Skriven av: I.M. Larsen | Publicerad: den 16 oktober 2012

- Du kan tjäna Gud med glädje i alla livets situationer. Tänk att ha det så utan en enda mörk dag längre, säger Kåre J Smith i ett tal till ungdomarna på en internationell konferens på Brunstad.

Mötet närmar sig slutet och ges möjlighet att vittna. Det strömmar fram människor som vill bekänna sitt personliga hopp efter det som har förkunnats, särskilt många unga. Vad är det som har gjort så starkt intryck på dem?

Det strömmar fram människor som vill bekänna sitt personliga hopp

Det strömmar fram människor som vill bekänna sitt personliga hopp
Keld Borch från Danmark och Gjermund Gangsø från Norge är två av många tacksamma.
– Den helige Ande var starkt närvarande på detta möte, säger Keld entusiastiskt. Det var extra speciellt att höra bland annat Kåre J Smith.
– Det som kännetecknar Kåre Smith är att han talar i en så mäktig anda, något man självklart känner att man påverkas av.

Keld och Gjermund har ansvar för var sin ungdomsgrupp i sina hemförsamlingar Köpenhamn och Bergen. De får frågan: Vad var det med detta möte som hade en så stark effekt på de unga kristna?

– Vi fick höra från Kåre J Smith att en ungdom är kallad till att vara en Kristi tjänare, en smord tjänare med glädje i livets alla situationer, refererar Gjermund. – Att vi inte är kallade att gå där som sådana nedböjda kristna, förtryckta av synden. Det är inget för en ungdom, konstaterar han. – Vi ska bli fri från allt som trycker ned oss! På detta möte fick både Keld och Gjermund se nya dimensioner av livet i tjänst för Gud.

När vi börjar leva det liv som Kristus levde och får en smord tjänst för Gud, så ska vi aldrig mer ha en enda mörk dag

– Vi fick höra att Jesus kom till världen som en tjänare. Han blev helgad till tjänsten när han sa till sin himmelska Fader: ” Se, jag har kommit för att göra din vilja,” (Hebr. 10:9) säger Keld och förklarar hur allt det Jesus sa och gjorde var helig gudstjänst och att han smordes med glädjens olja framför sina medbröder (Hebr 1:9).

– När vi börjar leva det liv som Kristus levde och får en smord tjänst för Gud, så ska vi aldrig mer ha en enda mörk dag, som vi hörde av Smith. Vi får glädje i alla livets situationer
Men vad är egentligen en smord tjänst och hur kommer man in i den?

– Begreppen ”helgad och smord” är ju tagna från det Gamla Testamentet, förklarar Keld. – Allt som skulle användas till tjänst i tabernaklet blev helgat och smort och det skulle aldrig mer tas ut därifrån och användas till något annat. (3 Mos 8:10–12)

Gud kan inte smörja en som har orena tankar

– Det er jo Gud som salver, legger Gjermund til. – Gud kan ikke salve en som har urene tanker, som baksnakker, driver med pornografi, eller hva det skal være. Som det kom klart frem under møtet: «Alt det må du vende deg bort ifra. Du må erkjenne sannheten om deg selv, så vil sannheten frigjøre deg.»

Invigningsdagen för en Guds tjänare

Keld nickar bifallande.

- Många ungdomar ger upp när de upptäcker hur dålig deras mänskliga natur är. De har kanske försökt i flera år, men så upptäcker de att till och med deras bästa gärningar är smittade av deras egoistiska människonatur
(Rom. 7, 17-19) – Men när man kommer till den punkten, så borde man egentligen tänka ”Yes!”, eftersom man då befinner sig i den position då Gud kan komma in i hjärtat och göra något.

Keld och Gjermund samtalar ivrigt vidare. Detta är något som de själva upplever i sitt arbete med ungdomar. Dessutom har de även ett färskt minne av hur de själva höll på att ge upp när de inte räckte till som helt unga kristna.

Här är jag Gud, för att göra din vilja

– Som Kåre Smith sa, så har vi alla vår invigningsdag då vi måste välja för livet, fortsätter Gjermund. – Och då måste vi välja om vi vill leva efter våra egna begär eller om vi vill säga som Jesus: ”Se, jag har kommit för att göra din vilja.” (Hebr, 10:7,9) Om vi väljer det sistnämnda kan jag lova dig att det blir fart på livet.

Att låta Gud styra i livet

– Men det är klart. Det valet kommer inte utan kamp, understryker Gjermund. Han förklarar att det innebär att man inte längre kan leva efter sin egen vilja, utan måste börja leva helt efter Guds vilja. – Man förstår ofta inte räckvidden av detta beslut innan man har fattat det. Gjermund minns väl hur han själv nådde denna avgörande punkt där han blev tvungen att välja. Detta val förändrade Gjermunds liv. – Jag minns att jag bad till Gud om att han måste börja styra mitt liv och då föddes jag på nytt och fylldes med den helige Ande!

– Jag unnar verkligen alla att få den helige Ande

Keld minns också den markanta skillnaden mellan det att försöka leva för Gud innan han fick den helige Ande och efter. – Jag unnar verkligen alla att få den helige Ande, säger Keld varmt. – Det blir en glädje och motor i ditt inre. Då kan Gud komma in och ge dig den styrka du behöver för att leva ett liv med honom.

Gjermund berättar varmt om den frid och glädje man får när man får den helige Ande som motor i livet. – Man behöver bara förhålla sig till Gud. Det gör livet otroligt enkelt, säger han.

Den helige Ande blir en glädje och motor i ditt inre.

– Det är många som undrar hur de ska tjäna Gud på ett eller annat sätt, tillägger Keld – men om vi har blivit smorda av Gud till tjänst så är hela vårt liv en gudstjänst. Man behöver inte vara missionär i andra länder eller uträtta andra ”stora” saker. Det ligger rätt framför dig i vardagen.

– Frestad i allt precis som vi!

– Det står att Jesus blev människa, fortsätter Keld. – Mitt i det att han levde för Gud så kände han sin egen vilja. Det står faktiskt att Jesus blev frestad i allt precis som vi, men han syndade ju aldrig. (Fil. 2:2-8; Hebr 4:15)
– Många gånger tänker jag ”Åh, varför sa jag det på det sättet?” berättar Gjermund. – Och så blir man jätteledsen och ber Gud om nåd till att göra det bättre. Men denna sorg är egentligen en otroligt god sorg. Den är ett tecken att jag bearbetas av Anden. Det är Anden som hjälper mig och ständigt påminner mig, så att jag mer och mer kan bli som Jesus och få del i hans dygder som mildhet, godhet, kärlek, rättfärdighet osv.

Det är Anden som hjälper mig och ständigt påminner mig, så att jag mer och mer kan bli som Jesus och få del i hans dygder

– Så märker jag nästa gång att mina ord är mer helgade och det jag säger har en bättre inverkan på de andra, fortsätter Gjermund. Om jag är ödmjuk och fattig i mig själv så kommer Gud in och helgar det hela så att det blir gott och välsignat att umgås med mig.

Gör man alltid allt rätt när man är smord?

– Nej svarar de i kör. – Livet är en konstant växt och utveckling. Anden visar mig vad som är rätt och fel i de olika situationerna i vardagen, och det måste jag vara trofast mot! Och så belönas jag av Gud med mer helgelse i den grad som jag har varit trofast, avslutar Gjermund.